Tetra-Slotevent

groendaken & -gevels

Groenblauw Vlaanderen

Tetra-Slotevent groendaken & -gevels

De stad van de toekomst heeft nood aan meer groen. Enerzijds om ervoor te zorgen dat ze – ondanks toenemende bevolkingsaantallen – een aangename plaats blijft om te wonen en te werken, maar ook om een biodiverse omgeving te vrijwaren en om de effecten van de klimaatverandering te temperen. De ruimte om dit extra groen op een traditionele manier (parken, lanen… ) te integreren in het bestaande stedelijke weefsel is beperkt. Het begroenen van gevels en daken zou echter een waardevol alternatief kunnen zijn, indien het in de toekomst meer en beter wordt toegepast.

 

Onder het motto “Samen voor een kwalitatieve groene bouwschil” stellen de projectpartners van de TETRA projecten ‘WonderWalls‘ (groene gevels) en ‘Green Roofs UP!‘ (groendaken) u tijdens dit eindevent hun projectresultaten voor. Door de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van en voor dak- en gevelgroen te kaderen binnen de huidige praktijk wordt aangetoond dat er nood is aan (nieuwe) richtlijnen en tools. Na een korte pauze maken de onderzoekers u wegwijs in de proeftuinen van WonderWalls, het demo dak van Green Roofs Up! en de leerlessen uit beide projecten. Er wordt extra aandacht geschonken aan de milieu impact van de bestudeerde groene gevels en groendaken. Tijdens een afsluitende receptie heeft u de gelegenheid om met de onderzoekers te praten, waarna u uw bezoek aan de expo kan verderzetten. De onderzoekers zullen op de expo aanwezig blijven om eventuele vragen te beantwoorden.

Programma 

10u00 Verwelkoming en intro

 
10u20 Nieuwe trends benadrukken de nood aan vernieuwde richtlijnen
 
11u00 Pauze
 
11u15 Proeftuinen WonderWalls
 
11u40 De milieu-impact van groendaken en groene gevels
 
 
12u10 Virtuele voorstelling demodak
 
 
12u15 Receptie

Programma 

10u30 Verwelkoming en intro

 
10u20 Uitbreiding van het Klimaatportaal-Vlaanderen met adaptatietools Door Kris Cauwenberghs, Expert Klimaatdiensten & Marktgerichte Ontwikkeling – Projectleider Klimaatadaptatietools, VMM

Het Klimaatportaal-Vlaanderen toont wat de effecten en impacts van klimaatverandering nu en in de toekomst zijn voor o.a. hitte- en droogtestress en wateroverlast. Sinds begin 2021 onderzoekt een consortium in opdracht van VMM hoe en in welke mate de toenemende risico’s kunnen teruggedrongen worden via blauwgroene maatregelen. We lichten dit project toe met inkijk in de tussentijdse resultaten van de scenario-analyses en een blik op de eerste prototypes van de nieuwe plan- en project-tool waarmee de finale resultaten uit dit project zullen kunnen hergebruikt worden.

Open Spaces, the place to be voor open(bare) ruimte