Vlario – Groenblauw Vlaanderen

 

24 september 2024 vanaf 10u20

Groenblauw Vlaanderen

Door de steeds meer voorkomende problematiek van droogte en wateroverlast is het belangrijk om regenwater zo goed mogelijk aan de bron te houden en in te zetten op hergebruik en infiltratie door een slim ontwerp van het openbaar domein. Het afvoeren van regenwater wordt nog vaak ervaren als een last en men wil er zo snel mogelijk van af. In de lezingen wordt toegelicht hoe we creatief overweg kunnen met water en tegelijk een meerwaarde bieden voor het klimaat en de burger.

 

Programma

10u20 Verwelkoming | Door Wendy Francken, directeur VLARIO

12u15 Vragenronde en netwerkmoment op de Vlario stand

Open Spaces, the place to be voor open(bare) ruimte