Studienamiddag Vlario

Groenblauw Vlaanderen

Groenblauw Vlaanderen

Door de steeds meer voorkomende problematiek van droogte en wateroverlast is het belangrijk om regenwater zo goed mogelijk aan de bron te houden en in te zetten op hergebruik en infiltratie door een slim ontwerp van het openbaar domein. Het afvoeren van regenwater wordt nog vaak ervaren als een last en men wil er zo snel mogelijk van af. In de lezingen wordt toegelicht hoe we creatief overweg kunnen met water en tegelijk een meerwaarde bieden voor het klimaat en de burger.

 

Programma

10u30 Verwelkoming | Door Wendy Francken, directeur VLARIO


10u35 Klimaatadaptietool Door Hilde Soetaert, Afdelingshoofd Dienstencentrum Water, Lucht & Klimaatadaptatie VMM

10u45 Green Deal: Klimaatadaptatie | Door Robin De Smedt, Departement Omgeving

11u00 Ontharden – Vlaanderen breekt uit! | Door Robin De Smedt, Departement Omgeving

11u15 Waterdoorlatende verhardingen | Door Raf Pillaert, Febelco 

11u30 Tuinstraten en participatie burger | Door Marianne Hubeau, Stad Antwerpen

11u45 Groenblauw inrichten van openbare en recreatieve ruimtes | Door Yelena Theyssens, Quadrant

12u00 Welke subsidies zijn beschikbaar voor het openbaar domein? | Door Riet Lismont, Vlario

12u05 Vragenronde en netwerkmoment op de Vlario stand

Open Spaces, the place to be voor open(bare) ruimte