Lezing: 

Een goed bestek zorgt voor betere offertes

Groenblauw Vlaanderen

Een goed bestek zorgt voor betere offertes

Het aanleggen, onderhouden en beheren van de openbare ruimte gebeurt grotendeels door het aanstellen van ondernemers via overheidsopdrachten. Een goede samenwerking begint dan bij een goed bestek, aangezien het bestek de basis vormt voor de latere samenwerkingsovereenkomst.

Als ondernemer wil je graag contracten sluiten met de overheid. Dat doe je door betere offertes in te dienen dan jouw concurrentie, zodat je voorstel ook wordt gekozen.

In deze korte lezing geven wij enkele “quick wins” mee die je als aanbesteder en ondernemer onmiddellijk kan toepassen in de praktijk.

Conferentiezaal Open Spaces
15u00 – 15u30

Spreker: Ewoud Hacke

Open Spaces, the place to be voor open(bare) ruimte