Tentoonstelling

20 jaar stadsvernieuwing

Tentoonstelling ‘Stadsvernieuwing is mensenwerk’

Twintig jaar geleden riep Vlaanderen het instrument Stads¬vernieuwing in het leven, met als doel de steden nieuw leven in te blazen en de stadsvlucht te keren. De tentoonstelling ‘Stadsvernieuwing is mensenwerk’ blikt terug op twintig jaar werking van het instrument. 

‘Stadsvernieuwing is mensenwerk’ brengt in beeld hoe Stadsvernieuwing een vliegwiel is voor lokale verandering. De tentoonstelling vertelt hoe het instrument niet enkel in stenen, maar ook en vooral in mensen investeert. Ze maakt de balans op en belicht het belang van Stadsvernieuwing in het licht van de huidige maatschappelijke uitdagingen. 

©Bas Bogaerts in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur & Architecture Workroom Brussels

©Bas Bogaerts in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur & Architecture Workroom Brussels

©Bas Bogaerts in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur & Architecture Workroom Brussels

Drieluik

De tentoonstelling is een drieluik. De ‘Stadstaferelen’ brengen tien type-¬plekken of type¬-omgevingen in beeld waar het instrument Stadsvernieuwing mee vorm aan heeft gegeven in de afgelopen twintig jaar. De beelden van fotograaf Bas Bogaerts laten zien welke nieuwe manieren van wonen, werken, verplaatsen, samenleven, produceren en ontspannen deze plekken mogelijk hebben gemaakt in de stad.

De ‘Transformatie¬portretten’ brengen het mensenwerk achter complexe veranderingsprocessen in beeld. De zes kortfilms werden in samenwerking met documentairemaker Bertrand Lafontaine gerealiseerd. Ze werpen een blik achter de coulissen van de transformatie van zes stedelijke plekken in Vlaanderen. De mensen die de stadsvernieuwingsprojecten hebben gedragen, ontworpen en gerealiseerd of er vandaag in huizen, komen aan het woord.

De ‘Hoekstenen’ belichten tien fundamentele principes of krachtlijnen van het instrument die we ook in de toekomst moeten bewaren en versterken. Verschillende objecten en beelden verwant aan de stadsvernieuwingsprojecten illustreren elk van deze hoekstenen.   

De tentoonstelling werd gecureerd door Architecture Workroom Brussels in partnerschap met het Team Stedenbeleid, Public Space (redactie), Vormen (scenografie), Sara Thewissen (vormgeving) en met bijdragen van de kwaliteitskamer (Linda Boudry, Els Vervloesem, Michiel Dehaene, André Loeckx, Stefan Devoldere, Joeri De Bruyn, Stefaan Tubex, Thierry Goossens).

©Bas Bogaerts in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur & Architecture Workroom Brussels

©Bas Bogaerts in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur & Architecture Workroom Brussels

©Bas Bogaerts in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur & Architecture Workroom Brussels

© Architecture Workroom Brussels (i.o.v. Agentschap Binnenlands Bestuur)

Open Spaces, the place to be voor open(bare) ruimte