Servibo BV

Servibo BV

Over ons

Servibo werd opgericht in 1977 als leverancier voor sierbestratingen. Door heen de jaren heeft Servibo zich verdeler van design straatmeubilair. Servibo was dan ook de eerste die design straatmeubilair introduceerde op de Belgische markt. Vandaag doen steden zoals Oostende, Brussel, Gent en vele anderen beroep op de zitbanken en andere vormen van straatmeubilair die Servibo te bieden heeft. 

De zitbanken en van Escofet 1886, Santa & Cole (nu Urbidermis) kan je wel in bijna alle Belgische steden en gemeenten terugvinden. De kwaliteit en het tijdloos design van het straatmeubilair heeft ertoe bijgedragen dat zelfs na tien jaar er nog veel van deze elementen ijverig worden gebruikt op verschillende locaties in België.

Een duurzame en kwaliteitsvolle openbare ruimte daar willen wij als onderneming aan meewerken, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Straatmeubilair gaande van zitbanken, afbakeningspaaltjes tot afvalbakken, maken een integraal deel uit van de uitrusting van de publieke ruimte. Niet alleen onze leveranciers van straatmeubilair zoals Urbidermis, Escofet en Larus Design maar ook Servibo wil daar een actieve rol in spelen. 

Het mag niet alleen maar gaan over producten maar over belevingen. De gebruikers van parkjes, publieke tuinen of pleinen gaan meer en meer eisen stellen aan de publieke ruimte. De trend van kleiner gaan wonen en het verdichten van dorpskernen en steden zal alleen maar het belang van gemeenschappelijke ontmoetingsplekken doen toenemen. Kwaliteit zal meer en meer gaan primeren ten opzichte van ondoordachte en oppervlakkige invullingen van het openbaar domein.

Vacatures

Neem contact met ons op